Meunier aus Neuforweiler

Moderator: elias

Post Reply
HM Rupp
Posts: 109
Joined: Fri 20. Dec 2013, 14:42
Geschlecht: Männlich

Meunier aus Neuforweiler

Post by HM Rupp »

Hallo liebe Familienforscher,

hat jemand Anschlüsse von folgendem Eintrag im FB Hülzweiler:

MEUNIER Katharina, T.v. M. Josef und HAAS Katharina
* 05.10.1907 Neuforweiler + 1981 Hülzweiler bgr Hülzweiler

LG

Hans-Martinpollie
Supporter 2016
Posts: 608
Joined: Wed 27. Jan 2016, 14:22

Re: Meunier aus Neuforweiler

Post by pollie »

Hallo Hans-Martin.

2138 MEUNIER Josef <2136.6>, Ackerer, S.v. M. Johann, Ackerer, und WELSCH
Eva */~ 22/24.08.1875 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 742-114/Pfr.Lisdorf), rk
*/~ 22/24.08.1875 Lisdorf/Pfr.Lis., rk + 1964 Neuforweiler
vh K Berus
HAAS Katharina, T.v. H. Josef, Ackerer, und HOEN Susanna, Neuforweiler
* 15.09.1877 Neuforweiler ~ Neuforweiler, rk + 1934 Neuforweiler
1. Katharina, T.v. M. Josef und HAAS Katharina
* 1907 Neuforweiler t 05.07.1981 Hü

4079 MEUNIER Johann <4081.2>, Ackerer
*/~ 25.09.1834 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 740-83/Pfr.Lisdorf), rk + 18.10.1921 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 72) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf), Altersschwäche
Z: StA; Georg KRIER, 32 J., Tagelöhner zu Lis; Nikolaus BECKER, Tagelöhner zu Lis;
vh S/K 04/09.02.1864 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Akt 2-1864 StA) (Z: Peter WELSCH; Philipp MEUNIER, beide von Lisdorf)
WELSCH Eva <6661.6>
*/~ 20.09.1839 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB Bl.M194/Pfr.Lisdorf 1109-72), rk + 19.02.1913 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 19-1913) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf), Schlaganfall
Z: StA; Johann WELSCH, 42 J., Ackerer; Jakob PAULY, 51 J., Lisdorf

1. Johann */~ 09/11.06.1866 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 741-66/Pfr.Lisdorf) <4080>
2. Nikolaus */~ 25/28.10.1867 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 748-133/Pfr.Lisdorf), rk + 20.03.1898 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 399-22) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf)
3. Anna */~ 17/18.11.1869 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 735-141/Pfr.Lisdorf) <3845>
vh 1892 LUXENBURGER Peter
4. Katharina */~ 13.09.1871 Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf KB 743-94/Pfr.Lisdorf), rk
5. Peter */~ 23.07.1873 Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf KB 749-86/Pfr.Lisdorf), rk
6. Josef */~ 22/24.08.1875 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 742-114/Pfr.Lisdorf), rk
Ackerer
7. Maria */~ 13/16.08.1877 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 745-106/Pfr.Lisdorf), rk +/bgr 14/17.12.1886 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 397-109/Lisdorf)
8. Maria Katharina * 13.01.1877 Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf KB 746-4) ~ Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf), rk
9. Margaretha */~ 27/30.09.1879 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 744-146/Pfr.Lisdorf) <5374>
vh 1901 SCHMITT Johann Peter
10. Maria Katharina */~ 13/15.01.1882 Lisdorf/Pfr.Lis., rk
11. Philipp */~ 23/26.07.1884 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 751-94/Pfr.Lisdorf), rk


4081 MEUNIER Simon, Ackerer
* 17.07.1791 Großhemmersdorf (Q.: Pfr.Lisdorf Kb Bl.M195) ~ Großhemmersdorf (Q.: Hemmersdorf), rk + 25.10.1865 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 78-1865) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf)
vh S 21.02.1829 Lisdorf K Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 4-1829)
KLEIN Anna Maria <2965.6>
* 23.10.1807 Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf KB 325-17-75) ~ Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf), rk + 06.09.1871 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 144-1871) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf)

1. Philipp * 05.05.1830 Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf KB 750-34) ~ Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf), rk + 15.03.1906 Lisdorf (Q.: Pfr.Lisdorf KB 400-24) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf)
Z: StA; Peter THEOBALD, 60 J., Schuster zu Lisdorf; Jakob SIMON, Lisdorf;
2. Johann */~ 25.09.1834 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 740-83/Pfr.Lisdorf) <4079>
vh 1864 WELSCH Eva
3. Nikolaus */~ 31.03.1839 Lisdorf/Pfr.Lis. (Q.: Pfr.Lisdorf KB 747-24/Pfr.Lisdorf), rk + 18.09.1855 Lisdorf (Q.: Lisdorf KB 398-59) bgr Lisdorf (Q.: Lisdorf)
Z: StA; Franz LONSDORFER, 25 J., Ackerer; Johann WEISS, 41 J., Feldhüter, beide zu Lis;

3811 MEUNIER Peter (B) <3807.1>, Winzer
* 26.10.1767 Freistroff, rk +/bgr 03/04.11.1814 GH, 47 J.
I. vh 08.02.1791 KH
GOURMET Maria Gabrielle (B) <1833.1,779>, Magd
* Ars, rk + 04.04.1802 Megange
seit 1789 Magd auf dem Schloss in KH
II. vh K 07.06.1804 Guerstling
ZEUCH Anna Margaretha (Maria) (B) <5883.1>
* 13.02.1771 Guerstling, rk +/bgr 01/02.08.1847 GH, 76 J.

Kinder aus 1. Ehe
1. Simon (XB) * 17.07.1791 KH <3813>
vh 1829 KLEIN Anna Maria
2. Johann (B) */~ 15/16.12.1792 KH/Wadgassen, rk + 04.12.1847 Helten
P.: Gourmet Johann u. Hild Susanna
Müller
3. Ludwig (XB) * 03.10.1793 KH ~ Saarlouis <3808>
P.: Meunier Ludwig u. Humbert Johanetta
vh 1828 GRÜN Johanna
4. Karl (XB) */~ 28/29.01.1797 KH/GH <3806>
P.: Mayländer Karl u. Meunier Anna
vh 1823 EDLINGER Odilia
Kinder aus 2. Ehe
5. ein Kind (B) * 01.04.1807 GH, rk + 01.04.1807 GH
6. Margaretha (B) */~ 07/08.12.1808 GH, rk
P.: Ullrich Peter u. Meunier Margaretha
7. Katharina (B) */~ 18.07.1810 GH, rk + 15.08.1810 GH, 17 T.
P.: Erl Mathias (Guerstling) u. Singer Katharina
8. Elisabeth (B) */~ 01/02.07.1811 GH, rk
P.: Gratz Johann u. Zeuch Elisabeth
9. Johann (B) */~ 04/05.12.1813 GH <3803>
P.: Neveux Johann u. Hess Anna
vh 1851 REITER Magdalena

3807 MEUNIER Ludwig (B) <3810.1>, Gärtner,Winzer
* um 1732 Julien/Metz, rk +/bgr 14/15.06.1806 KH, 74 J.
Gärtner im Kloster Freistroff,1778 Winzer in KH
vh 18.11.1766 GH
NEVEUX Anna Maria (B) <4166.1>
~ 18.11.1745 GH, rk + 16.01.1828 KH, 83 Jahre alt

1. Peter (B) * 26.10.1767 Freistroff <3811>
I.vh 1791 GOURMET Maria Gabrielle
II.vh 1804 ZEUCH Anna Margaretha (Maria)
2. Simon (B) * 03.01.1770 Freistroff <3812>
vh 1807 BAUER Barbara
3. Franz (B) * 27.06.1772 Freistroff, rk + 21.05.1792 KH
4. Johanna (B) * 23.07.1774 Freistroff <966>
vh 1798 CORNE Jacob
5. Maria Anna (B) * 17.05.1777 Freistroff, rk + 07.12.1778 KH
6. Johann Leon (B) * 14.10.1779 KH <3805>
vh 1818 HARION Johanna
7. Margaretha (B) * 20.12.1781 KH, rk
8. Ludwig (B) * 06.09.1784 KH, rk + 20.08.1786 KH
9. Maria Elisabeth (B) * 25.01.1789 KH, rk + 11.06.1793 KH

3810 MEUNIER Paul (X)
* um 1708, rk + 27.01.1772 Freistroff
vh vor 1731
NICOLAS Johanna, rk (X)

1. Ludwig (B) * um 1732 Julien/Metz <3807>
vh 1766 NEVEUX Anna Maria
2. Barbara (B) * um 1734 St. Julien les Metz, rk +/bgr 24/25.05.1804 Rammelfangen/KH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit besten Grüßen.
Hermann.Post Reply

Return to “Saarland”